Ondernemersfonds

 
 

Welkom op de site van het Franeker Ondernemersfonds. Op deze site kunt u lezen wat de gedachte achter het fonds is en hoe het fonds werkt. Via deze site kunnen deelnemende ondernemers, middels het indienen van een gezamenlijk initiatief, gebruik maken van hun trekkingsrechten. Ook evenementenorganisaties kunnen via deze site een subsidieaanvraag indienen voor een activiteit of evenement.


Wat er aan vooraf ging

In het najaar van 2009 hebben ondernemers en non-profitorganisaties in de Franeker binnenstad ingestemd met de oprichting van een Ondernemersfonds in Franeker. Het Ondernemersfonds is bedoeld om activiteiten en initiatieven van ondernemers ter promotie van Franeker collectief te financieren. Op 21 januari 2010 heeft ook de gemeenteraad zich achter dit initiatief geschaard. Op 16 maart 2011 hebben de betreffende ondernemers en non-profitorganisaties ingestemd met de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het Ondernemersfonds. Op 9 juni 2011 heeft de Gemeenteraad van de gemeente Franeker haar instemming gegeven voor de bijbehorende verordening waarbij door middel van de invoering van een Reclamebelasting voor de binnenstad de fondsgelden worden geïnd.


Op dinsdag 7 juli 2011 tekenden burgemeester Fred Veenstra namens de gemeente Franekeradeel en Robert Jansen namens Stichting Ster van de Elf Steden een samenwerkingsovereenkomst op het gemeentehuis in Franeker, waardoor de Stichting Ster van de Elf Steden en het gelijknamige Ondernemersfonds een feit is. Het Ondernemersfonds is opgericht op initiatief van Stichting Stadspromotie Franeker in samenwerking met H&N, de Voorstraatvereninging, de Dijkstraatvereniging, Winkeliersvereniging De Gracht-GEZ en de gemeente Franekeradeel.

 

Welkom